Bilder på Skogsröjning
Översikts bilder före startTill höger om tomten med, ser tätt ut...Även bakom uthuset står där mycke träd och lutar in på min tomt.Mer översikt.


Nu börjas de!Den sista putsen på väg i.Ned kapad och upp kapning pågår...Efter ett par tre timmar ser de ut så här...mer kapning :DUppsättning av wire för att dra trädet åt rätt håll, så de inte falla över tomten.Fortsättning..Pumpa på, så att trädet faller där de ska.Efter gallring blev de så här, inga blad träd här inte..Se, nu står jag där de var en massa träd innan!Efter bortforsling av träd så blev de tok bra!Se nu ser man solen! , fast bilden blev sådär...