Epost: info at wvv.se
Husbilder på utsidan
Husbilder på insidan060813
Husbilder på tak/pannor 060828
Husbilder på Tegelpanne rivning 060911
Husbilder på Takrivning och bygge060912-17
Husbilder på Läkt lägging/riktnig och städning/föreberedelse för inflytt 060924-1018
Husbilder Takläggning! Far, Fabbe, Dag och Martin hjälper till!
Husbilder - Ena sidan färdig, börjat på andra
Husbilder - Fortsatt på "andra"
Husbilder - Fortsatt på baksidan, ruttna brädor....
Husbilder - Läktläggning Calle Far och jag
Husbilder - Läktläggning , upprensning, ny kärlek....
Husbilder - Traktor körning / Takriktning
Husbilder - Bygghelg med C/U/E/J/76/
Husbilder - Takläggning Skorsten Ved
Husbilder -Skorstenbygge!0700525-26
Husbilder -Plåtarbete takläggning ölpause 070701-08
Husbilder Ny rumskompis!(updaterad 070818)
Husbilder Puts på skorsten(updaterad 071104)
Husfilm på katten(updaterad 071127)
Husbilder - Skogsröjning(updaterad 080422)
Husbilder - Fix ute (updaterad 080807)
Gamla flashfilmen (uppdaterad 080826)
Husbilder - Vedbobygge (updaterad 090731)
Husbilder - El i uthuset (updaterad 100412)
Husbilder - Snö!(updaterad 100620)
Husbilder - Eternit!(updaterad 100620)
Husbilder - Mer eternit!(updaterad 111101)
Husbilder - Avlopp (updaterad 111101)
Husbilder - Fönster(150710)